Asystent rodziny - współczesna forma pomocy rodzinie - Mariola Świderska (9788362916757) - 1
Asystent rodziny - współczesna forma pomocy rodzinie - Mariola Świderska - Zdjęcia produktu

Asystent rodziny - współczesna forma pomocy rodzinie - Mariola Świderska

9788362916757
Ocena: suma recenzji i opinii: 4.3 (ocen: 18)

Dostepność na dzień 25.11.2017: w magazynie

Opis produktu

Od niedawna w pomocy społecznej powstała nowa funkcja - asystent rodziny, który zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jest osobą wspierającą rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Asystent rodziny ułatwia rodzinom wypełnianie ról społecznych, w celu doprowadzenia do osiągnięcia fundamentalnej stabilizacji życiowej. Stara się nie dopuścić do umieszczenia dzieci poza rodziną w placówkach opiekuńczo-wychowawczych albo rodzinach zastępczych. W przypadku, gdy dzieci znajdują się pod pieczą zastępczą, rolą asystenta jest podjęcie działań na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny. Niniejsza monografia ukazuje rolę asystenta pomocy rodzinie, osadza ją także szeroko w innych formach pomocy społecznej, porównuje z funkcjami pełnionymi przez pracownika socjalnego. Książka wskazuje także, w jaki sposób asystent rodziny ma współpracować z innymi podmiotami na rzecz dziecka oraz jego rodziny.

Dane podstawowe oraz specyfikacja:

Kategoria

ISBN

9788362916757

Kod EAN

9788362916757

Cena

15.25zł

Opinia użytkowników

4.3 na 5 (opinii: 18)

Ranking ofert - najlepsze promocyjne ceny 2017:

  • Porównywarka najlepszych sklepów
  • Ranking ofert według cen
  • Zdjęcia, opinie i recenzje